ภาพกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,10:48   อ่าน 52 ครั้ง