ภาพกิจกรรม
คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,16:32   อ่าน 25 ครั้ง